ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡੈਸਕ : ਪੀਰੀਅਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ White Discharge ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੀਰੀਅਡਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜਾਈਨਾ ਵਿਚ ਜਲਣ, ਦਰਦ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ White Discharge ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।ਇਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ White Discharge ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਂਵਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਇਲਾਜ:

ਚਿਕਿਤਸਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆਂਵਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਰਫੂਡ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। White Discharge ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆਂਵਲਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਵਲਾ ਕੱਚਾ, ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਮੁਰੱਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ ਸੇਵਨ:

ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾਓ। ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਲਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ White Discharge ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛ

White Discharge ਲਈ ਰਾਈਸ ਬ੍ਰੈਨ ਦਾ ਘੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜਾਈਨਾ ਵਿੱਚੋਂ White Discharge ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪੀਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Desclaimer: ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਾ ਲਓ। ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

Posted By: Ramandeep Kaur