Amazon Echo ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸ 'ਚ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। Amazon Echo ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਵਾਇਸ ਅਸਿਸਟੈਂਸ Alexa ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Alexa ਦੇ ਜਰੀਏ ਸੈਟ ਕਰੋ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ

Alexa ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਸ਼ਿਅਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੈਲਪ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ Dr.A.I ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ Alexa ਐਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨਿਊ 'ਚ ਜਾਓ। ਮੈਨਿਊ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕਲਸ ਐਂਡ ਗੇਮਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ Dr.A.I ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ਕੇ ਇਨੇਬਲ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਐਕਟਿਵੇਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ Alexa, open Dr.A.I ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਅਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਹਿਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Alexa ਦੇ ਜਰੀਏ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਡਰ

Alexa ਵਾਇਸ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨਿਊ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਿੰਗਸ 'ਚ ਜਾਓ। ਸੈਟਿੰਗਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਿੰਗਸ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਵਾਇਸ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਗਲ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਬਾਇ ਵਾਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

Posted By: Amita Verma