Vastu Tips for GangaJal: ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾਜਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਹਰ ਸਨਾਤਨੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾਜਲ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾਜਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਘਰ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਉਪਨਯਨ ਸੰਸਕਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗੰਗਾਜਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾਜਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-

ਗੰਗਾਜਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ, ਤਾਂਬੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਗਾਜਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਦੇਵ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾਜਲ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੰਗਾਜਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੀਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਗੰਗਾਜਲ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਾਂ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

DIsclaimer

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸਮੱਗਰੀ/ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ/ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ/ਪੰਚਕਾਂ/ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ/ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ/ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਠਕਾਂ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ

- ਜੇਕਰ ਘਰ 'ਚ ਗੰਗਾ ਜਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Posted By: Sandip Kaur