ਜੋਤਿਸ਼: ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਲਸੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ, ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਸ਼ਧੀ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਓਡ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪੌਦੇ ਉੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆਪ ਹੀ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਓਡ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ 1, 3, 5, 7 ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਓਡ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਛੂਹੋ

ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੂਹੋ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਛੂਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਚੱਪਲਾਂ, ਝਾੜੂ, ਡਸਟਬਿਨ ਆਦਿ ਨਾ ਰੱਖੋ।

ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਬੀਜੋ

ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ

ਘਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਤਵਾਰ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਓ।

Posted By: Sandip Kaur