ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਆਗਰਾ : ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨੌਂ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ, ਨ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸੰਧੂਰ ਖੇਲਾ ਤਕ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਆਚਾਰੀਆ ਡਾ. ਸ਼ੋਨੂ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਂ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਵੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਖਾਸ ਰੰਗ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪਡ਼ੇ ਪੁਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹਨ 9 ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅ ਰੰਗ

ਦੇਵੀ ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ

ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪਡ਼ੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਨੀ

ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪਡ਼ੇ ਧਾਰਨ ਕਰੋ।

ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ

ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਭੂਰਾ ਰੰਗ ਪਹਿਨੋ।

ਦੇਵੀ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ

ਦੇਵੀ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਨੂੰ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪਡ਼ੇ ਪਾਓ।

ਦੇਵੀ ਸਕੰਦਮਾਤਾ

ਦੇਵੀ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਰੰਗ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 5ਵੇਂ ਨਰਾਤੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪਡ਼ੇ ਪਾਓ।

ਦੇਵੀ ਕਾਤਿਆਇਨੀ

ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪਡ਼ੇ ਧਾਰਨ ਕਰੋ।

ਦੇਵੀ ਕਾਲਰਾਤਰੀ

ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਿਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪਡ਼ੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੇਵੀ ਮਹਾਗੌਰੀ

ਦੇਵੀ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਭੋਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮਏਂ ਇਸੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਨੋ।

ਦੇਵੀ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ

ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬੈਂਗਨੀ ਰੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਗਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪਡ਼ੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Posted By: Seema Anand