ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਤ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਂਜ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗ਼ਲਤ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਮੁਕੇਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ।

Posted By: Sunil Thapa