-ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ

ਮੇਖ਼

ਸਿਹਤ : ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਪੱਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਰਫਤਾਰ ਫੜਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚੋ।

ਉਪਾਅ: ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਓ।

ਬ੍ਰਿਖ

ਸਿਹਤ : ਬਾਹਰੀ ਖਾਣਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਔਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਪਾਅ: ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ।

ਮਿਥੁਨ

ਸਿਹਤ : ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਛੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਪਾਅ: ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਕਰਕ

ਸਿਹਤ : ਬਾਹਰੀ ਖਾਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਕੰਮ 'ਚ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਪਾਅ: ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਤਿੱਲ ਪਾਓ।

ਸਿੰਘ

ਸਿਹਤ : ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਤੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਕੜਨ ਰਹੇਗੀ, ਤਿੱਖਾ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਕਮਾਈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਉਪਾਅ: ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਓ।

ਕੰਨਿਆ

ਸਿਹਤ : ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਤੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਕੜਨ ਰਹੇਗੀ, ਤਿੱਖਾ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਕਮਾਈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਉਪਾਅ: ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਓ।

ਤੁਲਾ

ਸਿਹਤ : ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਦਿਨ ਆਲਸ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਰੁਚੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕੰਮ ਘਟਾਏਗੀ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਛੋਟਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਪਾਅ: ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਓ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ

ਸਿਹਤ : ਆਖਿਰੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਿਹਤ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪਲਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਮਾਈ ਘੱਟ, ਬਜਟ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਘਮੰਡੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਘਾਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਪਾਅ: ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਓ।

ਧਨੁ

ਸਿਹਤ : ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਤੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਖਰਚੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ, ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਉਪਾਅ: ਘਰੋਂ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬਾੜ ਕੱਢੋ।

ਮਕਰ

ਸਿਹਤ : ਬੇਕਾਰ ਸੋਚਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਜਾਪੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਦਿਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਕੱਲੇ ਕਰੋ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਵਪਾਰ 'ਚ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਉਪਾਅ: ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਓ।

ਕੁੰਭ

ਸਿਹਤ : ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਰਹੋਗੇ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।

ਉਪਾਅ: ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।

ਮੀਨ

ਸਿਹਤ : ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਕਮਾਈ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ।

ਉਪਾਅ: ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾਓ।Posted By: Jagjit Singh