-ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ

1. ਮੇਖ

ਸਿਹਤ - ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਨੌਕਰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।

ਉਪਾਅ - ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ। (ਸਟਾਰ 2)

2. ਬਿ੍ਖ

ਸਿਹਤ - ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਵਪਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੇਗਾ, ਸੰਜਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

ਉਪਾਅ - ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ। (ਸਟਾਰ 2)

3. ਮਿਥੁਨ

ਸਿਹਤ - ਸਰੀਰ ’ਚ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲਵੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਉਪਾਅ - ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। (ਸਟਾਰ 3)

4. ਕਰਕ

ਸਿਹਤ - 19, 20 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਮਨ ਚੁਰਾਉਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।

ਉਪਾਅ - ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਖਿਲਾਓ। (ਸਟਾਰ 2)

5. ਸਿੰਘ

ਸਿਹਤ - ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸੌਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੋ।

ਉਪਾਅ - ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। (ਸਟਾਰ 3)

6. ਕੰਨਿਆ

ਸਿਹਤ - ਪਿੱਠ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ’ਚ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਵਪਾਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ।

ਉਪਾਅ - ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। (ਸਟਾਰ 3)

7. ਤੁਲਾ

ਸਿਹਤ - ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਤਾਂ ’ਚ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਬਿਨ੍ਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਘਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋ।

ਉਪਾਅ - ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚੀ ਰੋਟੀ ਪਾਓ। (ਸਟਾਰ 2)

8. ਬਿ੍ਸ਼ਚਕ

ਸਿਹਤ - ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

ਉਪਾਅ - ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹੋ। (ਸਟਾਰ 3)

9. ਧਨੂ

ਸਿਹਤ - ਪੇਟ ਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ-ਫਿਰਨਾ ਘਟਾਓ।

ਉਪਾਅ - ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। (ਸਟਾਰ 2)

10. ਮਕਰ

ਸਿਹਤ - ਥਕਾਵਟ ਰਹਿਣਾ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਆਲਸ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਭੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਪਾਅ - ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪਾਓ। (ਸਟਾਰ 3)

11. ਕੁੰਭ

ਸਿਹਤ - ਪੇਟ ’ਚ ਦਰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਚੰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਬਿਨ੍ਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਬਾਹਰੀ ਟੂਰ ਰੋਕਣੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ।

ਉਪਾਅ - ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖੁਆਓ। (ਸਟਾਰ 3)

12. ਮੀਨ

ਸਿਹਤ - ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ -ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਨਣਗੇ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਪਾਅ - ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਖੁਆਓ। (ਸਟਾਰ 2)

Posted By: Susheel Khanna