ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ

_________

1. ਮੇਖ

ਸਿਹਤ - ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਵਪਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਫੜੇਗਾ, ਸੰਯਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰਵਿਾਰ, ਦੋਸਤ - ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

ਉਪਾਅ - ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਉ। (ਸਟਾਰ 2)

---------

2. ਬਿ੍ਖ

ਸਿਹਤ - ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲਵੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬ ਦਲਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਵਿਾਰ, ਦੋਸਤ - ਖਰਚਾ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਉਪਾਅ - ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖੋ। (ਸਟਾਰ 3)

---------------

3. ਮਿਥੁਨ

ਸਿਹਤ - 22, 23 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਮਨ ਚੁਰਾਉਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਦਮਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰਵਿਾਰ, ਦੋਸਤ - ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।

ਉਪਾਅ - ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਖਿਲਾਉ। (ਸਟਾਰ 2)

---------------

4. ਕਰਕ

ਸਿਹਤ - ਥਕਾਵਟ ਰਹਿਣਾ ਸਿਹਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਆਲਸ ਕੰਪਾਰਟਮੇਂਟ ਦਾ ਸਾਹਣਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਭੇਦੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰਵਿਾਰ, ਦੋਸਤ - ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਪਾਅ - ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪਾਉ। (ਸਟਾਰ 3)

---------------

5. ਸਿੰਘ

ਸਿਹਤ - ਪੇਟ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ।

ਪਰਵਿਾਰ, ਦੋਸਤ - ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ-ਫਿਰਨਾ ਘਟਾਉ।

ਉਪਾਅ - ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। (ਸਟਾਰ 2)

---------------

6. ਕੰਨਿਆ

ਸਿਹਤ - ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਵਪਾਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਯਮ ਰੱਖੋ।

ਉਪਾਅ - ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। (ਸਟਾਰ 3)

----------------

7. ਤੁਲਾ

ਸਿਹਤ - ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦੋ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਬਿਨ੍ਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।

ਪਰਵਿਾਰ, ਦੋਸਤ - ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋ।

ਉਪਾਅ - ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚੀ ਰੋਟੀ ਪਾਉ। (ਸਟਾਰ 2)

----------------

8. ਬਿ੍ਸ਼ਚਕ

ਸਿਹਤ - ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਸਕੂਲ-ਕਾਲੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰਾਂ ’ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਵਿਾਰ, ਦੋਸਤ - ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

ਉਪਾਅ - ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹੋ। (ਸਟਾਰ 3)

---------------

9. ਧਨੂ

ਸਿਹਤ - ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਖਰਚਾ ਜਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।

ਪਰਵਿਾਰ, ਦੋਸਤ - ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੋ।

ਉਪਾਅ - ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। (ਸਟਾਰ 3)

---------------

10. ਮਕਰ

ਸਿਹਤ - ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਚੰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਬਿਨ੍ਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ।

ਪਰਵਿਾਰ, ਦੋਸਤ - ਬਾਹਰੀ ਟੂਰ ਰੋਕਣੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ।

ਉਪਾਅ - ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਉ। (ਸਟਾਰ 3)

---------------

11. ਕੁੰਭ

ਸਿਹਤ - ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ -ਪਰੀਖਿਆ ਨਜਦੀਕ ਹੈ, ਮਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਨਣਗੇ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਪਾਅ - ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਖਿਲਾਉ। (ਸਟਾਰ 2)

---------------

12. ਮੀਨ

ਸਿਹਤ - ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਾ ਸੋਣਾ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਵਿਾਰ, ਦੋਸਤ - ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।

ਉਪਾਅ - ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ। (ਸਟਾਰ 2)

Posted By: Susheel Khanna