ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ

1) ਮੇਖ

ਸਿਹਤ - ਫਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਸਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਕੰਮ ਵਿਚ ਜਿੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ।

ਉਪਾਅ - ਗੌਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਨਮਕ ਦਾਨ ਕਰੋ। (ਸਟਾਰ 2)


2) ਬ੍ਰਿਖ

ਸਿਹਤ - ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਆਲਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਵਪਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਪਾਅ - ਪੀਲੀ ਮਿਠਾਈ ਦਾਨ ਕਰੋ। (ਸਟਾਰ 3)


3) ਮਿਥੁਨ

ਸਿਹਤ - ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਚੇਹਰੇ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਕਿ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਪਾਲਨ ਕਰਕੇ ਸੇਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਪਾਅ - ਸਤਨਾਜਾ ਦਾਨ ਕਰੋ। (ਸਟਾਰ 3)


4) ਕਰਕ

ਸਿਹਤ - ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਕੁਝ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਕਮਾਈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵਪਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਉਪਾਅ - ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਓ। (ਸਟਾਰ 2)


5) ਸਿੰਘ

ਸਿਹਤ - ਬਾਹਰੀ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਏਗਾ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਕੰਮ ਵਿਚ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਪਾਅ - ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਤਿੱਲ ਪਾਓ (ਸਟਾਰ 3)


6) ਕੰਨਿਆ

ਸਿਹਤ - ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਉ, ਅਫਸਰ ਨਾਰਾਜ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਪਾਅ - ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਓ (ਸਟਾਰ 3)


7) ਤੁਲਾ

ਸਿਹਤ - ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਪਾਅ - ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਖਿਲਾਓ (ਸਟਾਰ 2)


8) ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ

ਸਿਹਤ - ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਚ ਬਰਕਤ ਰਹੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋਗੇ।

ਉਪਾਅ - ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਮੂਲੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰੋ। (ਸਟਾਰ 3)


9) ਧਨੂੰ

ਸਿਹਤ - ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਫਤਾ ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਚੁਨੌਤੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।

ਉਪਾਅ - ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਲ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਓ (ਸਟਾਰ 2)


10) ਮਕਰ

ਸਿਹਤ - ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਪਾਅ - ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ। (ਸਟਾਰ 2)


11) ਕੁੰਭ

ਸਿਹਤ - ਇਸਤਰੀ ਜਾਤਕ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਬੇਕਾਰ ਟਾਈਮ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਟਾਲੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਹਰ ਗੱਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।

ਉਪਾਅ - ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰੋ (ਸਟਾਰ 2)


12) ਮੀਨ

ਸਿਹਤ - ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲੰਬੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਗੇ ਵਿਚ ਟੰਗ ਨਾ ਫਸਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ।

ਉਪਾਅ - ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹੋ। (ਸਟਾਰ 2)

Posted By: Susheel Khanna