1. ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ

ਸਿਹਤ - ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਿਆ - ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਮੌਸਮ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਵਪਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ -ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ।

ਉਪਾਅ - ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਓ। (ਸਟਾਰ 2)

------------

2. ਬਿ੍ਖ ਰਾਸ਼ੀ

ਸਿਹਤ - ਲੱਤਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਪਿੱਛੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਦੁਕਾਨਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏਗਾ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਪਾਅ - ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬ੍ਰੈੱਡ ਪਾਓ। (ਸਟਾਰ 3)

---------

3. ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ

ਸਿਹਤ - ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਿਆ - ਬੁਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਵਿਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ।

ਉਪਾਅ - ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖੁਆਓ। (ਸਟਾਰ 2)

---------------

4. ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ

ਸਿਹਤ - ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪੀੜਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਹਿਤ ਦਵਾਈ ਲਵੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਿਆ - ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਉਧਾਰ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਭੁਆ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ।

ਉਪਾਅ - ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤਮ ਰਹੇਗੀ। (ਸਟਾਰ 2)

---------------

5. ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ

ਸਿਹਤ - 11, 12 ਦੋ ਦਿਨ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਿਆ - ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਕ ਮਾਰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲੇਗਾ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਉਧਾਰ ’ਚ ਫਸਾਏ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਉਪਾਅ - ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕਰੋ। (ਸਟਾਰ 3)

------------

6. ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ

ਸਿਹਤ - ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਿਆ - ਘਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਭੇਜੋ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਬੇਗਾਨੇ ਪੰਗੇ ’ਚ ਪੈਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਉਪਾਅ - ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ। (ਸਟਾਰ 3)

---------

7. ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ

ਸਿਹਤ - ਬਾਰਸ਼ ’ਚ ਭਿੱਜਣ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਿਆ - ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗੀ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਪਾਅ - ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਓ। (ਸਟਾਰ 2)

---------------

8. ਬਿ੍ਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀ

ਸਿਹਤ - ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਖੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਛੱਡੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਿਆ - ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਉਪਾਅ - ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। (ਸਟਾਰ 3)

---------------

9. ਧਨੂ ਰਾਸ਼ੀ

ਸਿਹਤ - ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ ’ਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਆਲਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਂਗੇ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਵਾਕਫ਼ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇਗਾ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇਗਾ।

ਉਪਾਅ - ਖੱਟੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਵੰਡੋ। (ਸਟਾਰ 2)

------------

10. ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ

ਸਿਹਤ -ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਿਆ - ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਹੀ ਨਗਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਪਿਤਾ ਦੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।

ਉਪਾਅ - ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਖੁਆਓ। (ਸਟਾਰ 3)

---------

11. ਕੁੰਭ

ਸਿਹਤ - ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਲਵੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਿਆ - ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਓਨਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਉਪਾਅ - ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਪਾਓ। (ਸਟਾਰ 3)

---------------

12. ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ

ਸਿਹਤ - ਸਰੀਰ ’ਚ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰੇਗਾ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਚੰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।

ਉਪਾਅ -ਕੜੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਓ। (ਸਟਾਰ 3)

Posted By: Jagjit Singh