-ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ


ਮੇਖ

ਸਿਹਤ - ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਰਦਾਂ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਦੇ ਰਹੋਗੇ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਕੰਮ ਵਿਚ ਜਿੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ।

ਉਪਾਅ - ਗੌਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਨਮਕ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਬ੍ਰਿਖ

ਸਿਹਤ - ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰੋਗੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਆਲਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਵਪਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਕੜਵੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਪਾਅ - ਪੀਲੀ ਮਿਠਾਈ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਮਿਥੁਨ

ਸਿਹਤ - ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਫਤੇ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਖਰਚਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਫੱਸਣ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਗੇ।

ਉਪਾਅ - ਘਰੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬਾੜ ਕੱਢੋ।

ਕਰਕ

ਸਿਹਤ - ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਨਣਗੀਆਂ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਉਪਾਅ - ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਖਿਲਾਉਣੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਿੰਘ

ਸਿਹਤ - ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਕਾਫੀ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਉਗੇ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਪਾਅ - ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬ੍ਰੈਡ ਦਿਉ।

ਕੰਨਿਆ

ਸਿਹਤ - ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਨਾਲ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਆਲਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰੋਗੇ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਵਪਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਬਾਹਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਘਰ ਵਿਚ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਉਪਾਅ - ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਤੁਲਾ

ਸਿਹਤ - ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਮੇਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੇਹਨਤ ਬੇਹਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਪਾਅ - ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾਓ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ

ਸਿਹਤ - ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਦੇ ਰਹੋਗੇ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲੰਬੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਗੇ ਵਿਚ ਟੰਗ ਨਾ ਫਸਾਉ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ।

ਉਪਾਅ - ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹੋ।

ਧਨੁ

ਸਿਹਤ - ਇਸਤਰੀ ਜਾਤਕ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਬੇਕਾਰ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਟਾਲੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਹਰ ਗੱਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।

ਉਪਾਅ - ਹਰੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਮਕਰ

ਸਿਹਤ - ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਫਤਾ ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਚੁਨੌਤੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।

ਉਪਾਅ - ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਲ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਉ।

ਕੁੰਭ

ਸਿਹਤ - ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਚ ਬਰਕਤ ਰਹੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋਗੇ।

ਉਪਾਅ - ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਮੂਲੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਮੀਨ

ਸਿਹਤ - ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ - ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ - ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ - ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਪਾਅ - ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ।

Posted By: Jagjit Singh