ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, Vastu Tips For Keys : ਚਾਬੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੀ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਬੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਚਾਬੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਦਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਰਸੋਈ

ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੋਈ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ

ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ।

ਪੂਜਾ ਘਰ

ਪੂਜਾ ਘਰ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਘਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ।

ਕੁੰਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ

- ਜੰਗਾਲ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਤਾਲੇ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

- ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੀ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਲਸਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

- ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੁੱਛੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋਵੇ।

Posted By: Ramanjit Kaur