ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਤਸਵੀਰ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Posted By: Ramanjit Kaur