ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੀਐਮਐਸਐਚ-16 ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਕੰਟੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਏਜੰਸੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 11.70 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਟੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ/ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ/ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਟੀਨ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।