ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਲਾਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੇ੍ਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਮੇਹਤਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਤਕਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਲਾਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਮੇਹਤਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਤਕਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 130 ਸਲਾਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਸਲਾਟ 'ਚ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਤਕਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤਤਕਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲੌਗਇਨ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤਤਕਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।