ਕੋਰਬਾ : ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕੋਲਡ ਫੋਲਡ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।