ਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਵਾਸਤੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਸਤੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ :

ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ

ਵਾਸਤੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖੋ।

ਫਰਿੱਜ

ਕਈ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਜਾਂ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਸੋਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ। ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੈਨ (ਤਵਾ) ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

ਰਸੋਈ 'ਚ ਤਵੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੋ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਫ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਮ ਤਵੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਮਕ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਲਓ।

Posted By: Ramanjit Kaur