ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡੈਸਕ। ਟ੍ਰੈਵਲ ਟਿਪਸ: ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਚਿਪਸ, ਕਦੇ ਡਰਿੰਕ, ਕਦੇ ਸਮੋਸੇ। ਇਹ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਇਲੀ ਭੋਜਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਚਿਪਸ, ਕੁਰਕੁਰੇ, ਆਲੂ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਜਾਂ ਤਲੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ

ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਕਰੀਮ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਜਾਂ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕਸ

ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡ੍ਰਿੰਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਿੰਕਸ 'ਚ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਫਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ।

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੇਸ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੁਫੇ

ਬੁਫੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੈਸ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਬਲੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ-ਵੈਜ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬਟਰ ਚਿਕਨ, ਮਟਨ ਰੋਗਨ ਜੋਸ਼, ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਖਾਓ।

Disclaimer : ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

Posted By: Tejinder Thind