ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡੈਸਕ : Diabetic Symptoms : ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੋਮੋਗੀ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ?

ਜ਼ਾਇਲਾ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੌਜਿਸਟ, ਡਾ. ਰੇਬੇਕਾ ਸ਼ਵੇਤਾ ਗਲੈਡਵਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਕੁਝ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੂਗਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹੀ ਪੱਧਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਾਰਨ 'ਸੋਮੋਗੀ ਇਫੈਕਟ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਿਊਟ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਲਈ ਇੰਸੁਲਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਟਰਨਲ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਡਸੀਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਕ ਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਯਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Posted By: Seema Anand