ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਜਰਨਲ ਵਿਚ ਛਪੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਨ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੋ ਨਾਮੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਅਜੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਮਨਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਦੋ ਜੀਨ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।