Side Effects of Antibiotics: ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਮਾਮੂਲੀ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖੰਘ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਮ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕਬਜ਼, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਫੁੱਲਣਾ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੂਨੀ ਦਸਤ ਜਾਂ ਪੇਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਤੱਥ 100% ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ।ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਝਰਨਾਹਟ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Posted By: Sandip Kaur