ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡੈਸਕ : ਸਾਡਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਟ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਣੇ 'ਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਫੈਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਕੀ ਹੈ?

ਲੀਵਰ 'ਚ ਫੈਟ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੀਵਰ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੀਵਰ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਦਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

1. ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਸੀਡਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

2. ਪੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

3. ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

4. ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

5. ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿਨ 'ਚ ਪੀਲਾਪਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

6. ਪੇਟ 'ਚ ਸੋਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

* ਖਾਣੇ 'ਚ ਫਲ਼ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ।

- ਵੱਧ ਫਾਈਬਰ ਯੁਕਤ ਅਹਾਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ।

- ਵੱਧ ਨਮਕ, ਟ੍ਰਾਂਸਫੈਟ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।

- ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾ ਕਰੋ।

- ਭੋਜਨ 'ਚ ਲੱਸਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

- ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਲੀਵਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫੈਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

- ਤਲੇ-ਭੁੱਜੇ ਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।

- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਕ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਕਰੇਲਾ, ਲੌਕੀ, ਟਿੰਡਾ, ਤੋਰੀ, ਗਾਜਰ, ਚੁਕੰਦਰ, ਪਿਆਜ਼, ਅਦਰਕ ਆਦਿ ਖਾਓ।

- ਰਾਜਮਾ, ਸਫੈਦ ਚਨਾ, ਕਾਲੀ ਦਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਮਸੁਰ ਦਾਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਮੱਖਣ, ਮੇਓਨੀਜ਼, ਚਿਪਸ, ਕੇਕ, ਪਿਜ਼ਾ, ਮਠਿਆਈ, ਚੀਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

- ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਟਹਿਲਣ ਜਾਓ।

Posted By: Ramanjit Kaur