ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡੈਸਕ : ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਜਿੱਦੀ ਫੈਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਖਾਣ-ਪੀਣ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਟ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫੈਮ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਈਟਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਤ ਖਾਣਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖਾਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਜਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ :

ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ।

ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ਨ :

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਨੂੰ ਡਿਨਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਤਾਂ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਫਾਈਬਰ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਨਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣ 'ਚ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਜਾਗਣਾ :

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਵੋ ਘੱਟ ਨੀਂਦ ਅਣਚਾਹੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਬਿਸਤਰ ਫੜਨਾ :

ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਫੌਰਨ ਸੌਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂÎ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਬਦਲ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20-30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਟਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਚਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਲਤ ਸਨੈਕਸ ਚੋਣ :

ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਕਲੇਟ, ਬਿਸਕੁੱਟ ਤੇ ਕਈ ਅਨਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਯੁਕਤ ਬਾਦਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ :

ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਸੀ ਦਾ ਟੇਂਪ੍ਰੇਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮਾਹਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਏਸੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Posted By: Ravneet Kaur