ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡੈਸਕ। Diabetes Prevention Tips: ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਕੇ, ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1. ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿਓ

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਭਾਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2. ਡਾਈਟ 'ਚੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ

ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ, ਆਲੂ, ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ, ਚੀਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

3. ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡੋ

ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ।

4. 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਸਰਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 30 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ, PCOD, PCOS, ਮੋਟਾਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

5. ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ

ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਚਾਹ-ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਦਲੋ।

Posted By: Neha Diwan