ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਇਰਨ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਿਨਰਲ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਟਰਾਂਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ’ਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਬਾਡੀ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਡੀ ’ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

- ਸਰੀਰ ’ਚ ਥਕਾਨ ਹੋਣੀ, ਸਿਰਦਰਦ, ਚੱਕਰ, ਬੇਚੈਨੀ

- ਸਕਿਨ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣਾ

- ਸਾਹ ਲੈਣ ’ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ

- ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਣਾ

- ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ

ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਅਤੇ ਮਸਲਜ਼ ਤਕ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ’ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਿਲ

- ਬਾਡੀ ’ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਤਿਲ, ਖਜ਼ੂਰ, ਵ੍ਹੀਟ ਗ੍ਰਾਸ, ਮੋਰਿੰਗਾ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਚੁਕੰਦਰ, ਗਾਜਰ, ਅੰਡੇ ਆਦਿ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

- ਨਾਨ-ਵੈਜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਟਨ, ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

- ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਬਜ਼ਾਰਬ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਯੁਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਰੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

- ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕ ਪਾਲਕ, ਰਾਜਮਾ, ਛੋਲੇ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ, ਇਹ ਆਇਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ।

- ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਆਇਰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਵੱਧ ਕਰਨ।

- ਬਾਦਾਮ, ਅੰਜ਼ੀਰ, ਮੁਨੱਕਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਆਇਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ।

Posted By: Ramanjit Kaur