ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚੋਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਯਾਨੀ ਕਾਰਬਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋ-ਕਾਰਬ ਡਾਈਟ (Low Carb Diet) ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਲੀਆਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ੍ਰੋਤ (High Protein Diet) ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Diet for Healthy Weight Loss)

ਹਰੀਆਂ ਫਲੀਆਂ 'ਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਘਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਕ, ਆਇਰਨ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫਲੀਆਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋ-ਕਾਰਬ ਡਾਈਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ- ਜਿਮ 'ਚ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਖੇਡਾਂ, ਦੌੜ ਆਦਿ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਕਾਰਬਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਜ਼ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਾਂ ਜਿਮ 'ਚ ਹੈਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਘਟ ਹੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਫਲੀਆਂ

ਫਲੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਲੀਆਂ 'ਚ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਬਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 11 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋ-ਕਾਰਬਜ਼ ਡਾਈਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਬਰ ਕਾਰਨ ਫਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋ-ਕਾਰਬ ਡਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ।

ਫਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

  • ਫਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਕੱਪ ਫਲੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 31 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਫਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਰਾਬ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (LDL Cholesterol) ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  • ਫਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਇਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਫਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵਾਲ਼ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਕੱਪ ਫਲੀਆਂ 'ਚ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਫਲੀਆਂ ਵਿਟਾਮਿਨਜ਼ ਤੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ। ਇਕ ਕੱਪ ਫਲੀਆਂ 'ਚ 33 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

Posted By: Seema Anand