ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਲ ਦੇ ਨੁਕਸ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਲ ਦੇ ਨੁਕਸ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਰੂਣ ਦਾ ਦਿਲ ਆਕਾਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਲ ਦੇ ਨੁਕਸ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਾਵਾਸਾਕੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ, ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਚਿਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

- ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ।

- ਜਾਮਨੀ ਜਾਂ ਸਲੇਟੀ-ਨੀਲੀ ਚਮੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ, ਲੇਸਦਾਰ ਝਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ।

- ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਲਗ ਰੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨੁਕਸ ਵਜੋਂ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੱਛਣਾਂ ਸਮੇਤ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟਸ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਣਾ ਆਦਿ।

Posted By: Jaswinder Duhra