ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡੈਸਕ। Coronavirus : ਕੋਵਿਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖੋਜ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਜੀਓਟੈਨਸਿਨ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮ 2 ਨਾਮਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਲਈ ਸੈੱਲ ਸਤਹਿ ਰੀਸੈਪਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਈ ਕੋਵਿਡ ਐਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਲਫ਼ਾ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਸਤ

ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ 206 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 48 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਛਣ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 69 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਛਣ ਸਨ। ਪੇਟ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 117 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 19.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ ਵਜੋਂ ਦਸਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ।

ਪੇਟ ਦਰਦ

ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੀਜਿੰਗ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ COVID-19 ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 2.2 ਅਤੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ

ਹੋਰ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਉਸੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 39.9 ਤੋਂ 50.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ZOE ਕੋਵਿਡ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣਾ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Posted By: Ramanjit Kaur