ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਅਤੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡਸ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

- ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜੂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਰੰਤ ਫਰੂਕਟੋਜ਼ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

- ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਉੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਓ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਦਲੀਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਾਈ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਦਿ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਆਦਿ।

- ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਖਾਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਂਡੇ, ਦੁੱਧ, ਜੌਂ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਦਲੀਆ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਦਲੀਆ, ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ, ਕੀਵੀ, ਸੰਤਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤੂ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਵੀ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Posted By: Seema Anand