ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡੈਸਕ : ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?

ਸੈਂਟਰ ਫਆਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਢਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ?

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਏਅਰਵੇਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਘੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਛੂਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ N-95 ਦੇ ਮਾਸਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ?

ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

- ਜੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਰੱਖੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

- ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀਟ ਕਾਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

- ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰਡ ਸਟ੍ਰੋਲਰ ਵਿਚ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਟ੍ਰੋਲਰ ਲਈ ਇਕ ਮੀਂਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸੈਂਟਰ ਫਆਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਸਕ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ।

- ਮਾਸਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਲਾਂ 'ਤੇ ਫਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਮਾਸਕ ਵਿਚ ਏਅਰ ਲੂਪਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

- ਮਾਸਕ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਪਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

- ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।

- ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਧੋਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾਹੋਵੇ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੌਖਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਮਾਸਕ ਲਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਮਾਸਕ ਪਾਏਗਾ।

Disclaimer: ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

Posted By: Sunil Thapa