CBSE CTET 2021 : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Central Teacher Eligibility Test, CTET) ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ctet.nic.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

CTET 2021 : ਇਹ ਹਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

  • ਜਮਾਤ 12ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
  • ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ।
  • ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ।
  • ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ .jpg ਜਾਂ .jpeg ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ।
  • ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਪੀ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਲਾਈ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਸੀਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ -20 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਸੀਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ : 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਲਾਈ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ - 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

CTET 2021 ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

CTET 2021 : ਸੀਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆਨਲਾਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

CTET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੋਰਟਲ, ctet.nic.in 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸੀਟੀਈਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰ ਕੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ (ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ) ਦੁਆਰਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ CTET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਫੀਸ 1000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ 1200 ਰੁਪਏ ਸੀ।

Posted By: Seema Anand