ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਚਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਲਆਈਸੀ (Life Insurance Corporation) ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਚਓਰਿਟੀ (Maturity) 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਾਪਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਪਾਲਿਸੀ (LIC Jeevan Anand Policy) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 76 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 10.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ

ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਓਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੈਸਟਿਡ ਸਿੰਪਲ ਰਿਵਿਜਨਰੀ ਬੋਨਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ

ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 125% ਦਾ ਮੌਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਐਂਡ ਡਿਸਐਬਲਿਟੀ ਰਾਈਡਰ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਾਈਡਰ, ਨਿਊ ਟਰਮ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਾਈਡਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੇਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਾਈਡਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚਓਰਿਟੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 10.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਐਲਆਈਸੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 26,815 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਛਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 13548 ਰੁਪਏ, ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 6845 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 2281 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 563705 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਨਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਵਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

Posted By: Tejinder Thind