ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ Aadhaar Card ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਧਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ

- UIDAI ਦੇ ਆਧਾਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਾਗ-ਆਨ ਕਰੋ।

- ਹੁਣ 'Get Aadhaar' ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 'Download Aadhaar' ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

- 'Download Aadhaar' 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।

- ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਗਿਣਤੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਚੁਅਲ ਗਿਣਤੀ 'ਚੋ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਕਰੋ।

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ 'Send OTP' ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

- ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 6 ਅੰਕ ਦਾ ਓਟੀਪੀ ਮਿਲੇਗਾ।

- ਨਵੇਂ ਪੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਟੀਪੀ ਇੰਟਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਿਕ ਸਰਵੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।

- ਹੁਣ 'Verify And Download' ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

- ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Posted By: Sarabjeet Kaur