ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : UIDAI ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਰਿਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ UIDAI ਵੈੱਬਸਾਈਟ, uidai.gov.in, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ mAadhaar ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। UIDAI ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਜ਼ਰ ਆਧਾਰ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ 28-ਅੰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ।

UIDAI ਹਰ ਆਧਾਰ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਚੈੱਕ

- UIDAI ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ My Aadhaar ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ Check Aadhaar Reprint Status ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ।

- ਅੱਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗਿਣਤੀ ਤੇ 28 ਅੰਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਨਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

- ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Check Status ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਧਾਰ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ mAadhaar ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। mAadhaar Android ਤੇ iPhone ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

Posted By: Amita Verma