ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੱਚਤ ਲਈ ਐਫਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ FD ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ?

ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ FD ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ FD ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ FD 'ਤੇ ਲੋਨ ਲਈ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ FD ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਖਰਾਬ ਹੈ।

FD ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ FD ਲੋਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਨੁਕਸਾਨ

ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ : ਖਰਾਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਲੋਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ : ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ : ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Posted By: Jaswinder Duhra