ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ FD ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ FD 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਫ.ਡੀ. ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 8.85 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

222 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ FD 'ਤੇ ਵਿਆਜ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ PSB ਉਤਕਰਸ਼ 222 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ FD ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 8.00 ਫੀਸਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 8.50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 8.85 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

300 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ FD 'ਤੇ ਵਿਆਜ

ਬੈਂਕ ਤੋਂ PSB ਸ਼ਾਨਦਾਰ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ FD 'ਤੇ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 7.50 ਫੀਸਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 8.00 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 8.35 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

601 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ FD 'ਤੇ ਵਿਆਜ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ PSB ਸ਼ਾਨਦਾਰ 601 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ FD 'ਤੇ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 7.00 ਫੀਸਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 7.50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 7.85 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1051 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ FD 'ਤੇ ਵਿਆਜ

ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ PSB SRSD 1051 Days Special FD ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 7.00 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 7.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ FD 'ਤੇ ਵਿਆਜ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ 'ਤੇ 2.80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6.75 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Posted By: Sandip Kaur