ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ EPFO ​​'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਾਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ EPFO ​​'ਤੇ ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਈ-ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EPFO ​​ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।

ਫਿਰ 'ਸੇਵਾਵਾਂ' ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਉਨ ਮੀਨੂ ਤੋਂ 'ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ' ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਹੁਣ ਆਪਣੇ UAN ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਮੈਨੇਜ' ਟੈਬ 'ਚ 'ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ' ਚੁਣੋ।

ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ (ਪਤਾ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਦਲਣ ਲਈ 'ਹਾਂ' ਚੁਣੋ।

ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਹੁਣ ਈ-ਸਾਈਨ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ OTP ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

EPF ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਈਪੀਐੱਫਓ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਈ-ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

Posted By: Neha Diwan